Kwaliteit boven alles

Kwaliteit staat bij Thwan van Gennip zeer hoog in het vaandel. Met een deskundig en enthousiast team levert het bedrijf uitstekend plantmateriaal met extra toegevoegde waarde voor u als kweker. Een kwalitatief sterke plant, deskundig advies en goede service zijn kernwaarden voor Thwan van Gennip.

Voor de opkweek van zowel aardbeien- en aspergeplanten zijn een ruim aantal percelen ter beschikking, waardoor er veel gewisseld kan worden en de kans op ziektes sterk afneemt.
Om de kwaliteit van de percelen op hoog niveau te houden en de ziektedruk zo laag mogelijk, blijft een groot percentage braak liggen en wordt maximaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden tot vruchtwisseling.
Thwan van Gennip waarborgt de kwaliteit van het plantmateriaal mede door gebruik te maken van een netwerk van betrouwbare, professionele adviseurs met hun eigen specialisme voor de verschillende teelten. Ook de beste analysetechnieken voor bloemtrosmetingen, plantsap- en bodemanalyses worden toegepast. Hierdoor laat Thwan van Gennip niets aan het toeval over en voorziet het bedrijf haar afnemers van 100% plantmateriaal.
Thwan van Gennip durft te zeggen dat door de combinatie van eigen productie en plantenkwekerij de klant altijd van de beste producten wordt voorzien. De percelen van Thwan van Gennip zijn en worden gecontroleerd door Naktuinbouw. Er worden zowel veldkeuringen als schuurcontroles op het plantmateriaal verricht.

Voor aspergeplanten is Thwan van Gennip aangesloten bij Select Plant. Voor aardbeien-, frambozen- en bramenplanten is Thwan van Gennip aangesloten bij Naktuinbouw.

Gemotiveerde en deskundige medewerkers

Gemotiveerde en deskundige medewerkers

Voortdurend meten en analyseren van resultaten. Vervolgens actie ondernemen door bij te sturen, te ontwikkelen en verder te innoveren. Het bedrijf beschikt over een uitstekend netwerk van adviseurs, laboratoria en minstens zo belangrijk: er wordt voortdurend gespard met de klanten, daarnaast zijn de lijnen kort. Kortom, mensenwerk is belangrijk.

Werken aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Wij vinden ontwikkeling, innovatie en professionalisering van mens, team en het bedrijf erg belangrijk. Door teamoverleg, bijeenkomsten, open kantoortuin, open communicatie, goede werkomstandigheden en een fijne bedrijfscultuur willen we werken aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers. We maken hiervoor gebruik van externe consultants die ons hierbij adviseren

De investeringen in goede huisvesting zijn daarvoor van zeer groot belang en deze goede huisvesting is dan ook ruimschoots aanwezig.

Door ervaring wijzer

Naast plantenteelt is productie ook een belangrijke tak van Thwan van Gennip. Er worden aardbeien, bramen en frambozen geteeld. Dit alles vindt plaats in kassen, tunnels of onder regenkappen. Dit om aan de behoefte en hoge kwaliteitseisen van onze afnemers te kunnen voldoen. De productie van aardbeien vindt plaats vanaf midden februari tot midden december. Voor deze productieteelten is het GLOBAL G.A.P. certificaat en BRC certificaat behaald. Door onze eigen ervaring in de productie zijn wij in staat om op het hoogste niveau te sparren. Graag delen wij daarbij ook onze ervaringen.

Voor een nieuw ontwikkelde elektrische werktuigdrager voor het onderhouden, maaien en afdekken van aardbeienplanten heeft Thwan van Gennip Plants BV een subsidiebeschikking ontvangen in het kader van de subsidieregeling “Investeren in groen-economisch herstel”.

Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.