Malling Ace

Produkt

  • Bardzo plenna odmiana
  • Soczyste, słodkie owoce
  • Stała, doskonała wielkość owoców

Malling Ace produkuje soczyste, słodkie truskawki o średniej wartości Brix na poziomie 9,2°. Roślina wytwarza pierwsze owoce w maju, a szczyt produkcji przypada na sierpień. Owoce charakteryzują się stałą, doskonałą wielkością owoców.
Malling Ace to plenna odmiana wielokrotnie owocująca z wysokim procentem plonów klasy I.

Więcej informacji

Chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat tego produktu?