Φυτά σπαραγγιού

Στην περιοχή στην οποία είναι εγκατεστημένη η Thwan van Gennip, υπάρχουν πολύ καλά αμμώδη εδάφη όπου η καλλιέργεια των σπαραγγιών είναι εξαιρετική. Για αυτόν το λόγο, τυπικές ασθένειες των σπαραγγιών όπως η Φουζαρίαση και η φυτοφθόρα είναι ουσιαστικά ανύπαρκτες. Φυσικά για αυτό το λόγο ορίζονται αυστηρές απαιτήσεις στα αγροτεμάχια στον τομέα της άρδευσης, της οργανικής ουσίας, της οξύτητας και της διαπερατότητας. Κάτι το οποίο έχει εξεταστεί και ερευνηθεί λεπτομερώς εκ των προτέρων. Αυτό ωφελεί τη διαλογή, τη ευρωστία και την ποιότητα των φυτών. Τα φυτά σπαραγγιού παραδίδονται σύμφωνα με το σήμα ποιότητας Select Plant. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις επιθεώρησης της Select Plant, κάντε κλικ εδώ.

Οι ποικιλίες τις οποίες προσφέρει η Thwan van Gennip είναι 100% υβριδικές. Αυτή η επιλογή έγινε λόγω των πλεονεκτημάτων που συνεπάγονται αυτές οι ποικιλίες, όπως η ευρωστία, η ευθύτητα και η καθαρότητα του χρώματος των σπαραγγιών. Για όλες αυτές τις ποικιλίες θα σας παρέχονται εκτενείς συμβουλές καλλιέργειας βασισμένες σε χρόνια εμπειρίας.

Παρακολουθήστε την παρακάτω ταινία για να έχετε μια εντύπωση για την ανάπτυξη των φυτών μας σπαραγγιού.

Ή χρησιμοποιήστε τον Επιλογέα Ποικιλιών παρακάτω

Άσπρο

Θερμαινόμενο

Θερμοκήπιο: Backlim / Cygnus
Υπαίθρια καλλιέργεια: Backlim / Cygnus

Μη θερμαινόμενο

Γόνιμο έδαφος: Cumulus / Frühlim / Gijnlim / Prius / Rakete / Ramires / Vitalim
Ελαφρύ αμμώδες έδαφος: Cumulus / Daleza / Frühlim / Maralim / Prius / Ramires / Vitalim

Γόνιμο έδαφος:  Cygnus / Daleza / Grolim / Maralim 

Backlim / Herkolim / Raffaelo / Solidems / Mosalim

Μεσοπρώιμα: Cygnus / Grolim / Vitalim

Αργά: Backlim / Herkolim / Raffaelo

Πράσινο

Magnus / Starlim / Sunlim / Vegalim