Η πιστοποίησή μας

Δείτε τις πιστοποιήσεις μας παρακάτω.

BRC Food Safety

Η ασφάλεια των τροφίμων είναι πολύ σημαντική. Γι’ αυτό ο Thwan van Gennip έχει το πιστοποιητικό BRCGS με βαθμολογία AA!

Global G.A.P.

Το πιστοποιητικό επιβεβαιώνει την ασφάλεια των τροφίμων της καλλιέργειας καθώς και την ευημερία και την ασφάλεια του προσωπικού του Thwan van Gennip.

Δείτε το πιστοποιητικό

Naktuinbouw

Για τα φυτά φράουλας, βατόμουρου και μούρου, η Thwan van Gennip συνεργάζεται με την NAK Tuinbouw (πρώην Elite).

Select Plant

Η Thwan van Gennip συνεργάζεται με την Select Plant για τα φυτά σπαραγγιού.

Sedex

Ο Thwan van Gennip είναι μέλος αυτής της συνεργατικής πλατφόρμας που διευκολύνει τις δραστηριότητες της παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού και οδηγεί σε ηθικές βελτιώσεις.

SNF

Znak jakości, który uzyskał Thwan van Gennip za zakwaterowanie migrantów.