Sunlim

Sunlim is een  100% mannelijke hybride en uitermate geschikt voor de teelt van groene asperge in gebieden met een warm/mediterraan klimaat. Sunlim combineert een vroege aanvangsproductie met zeer hoge opbrengsten en een prima kwaliteit. Sunlim is ook zeer geschikt voor teeltmaatregelen die gericht zijn op vervroeging.

Teelt

Sunlim gedijt het beste op groeikrachtige gronden die goed ontwaterd zijn. In meerjarig onderzoek zijn voor de groente teelt de beste resultaten behaald met een plantdichtheid van 25.000 – 32.000 planten per hectare en een plantdiepte van 15 – 25 cm. Op percelen die kunstmatig bevloeid kunnen worden of voorzien zijn van druppel-fertigatie kunnen de hoogste plantdichtheden worden gehanteerd. Sunlim is een 100% mannelijke hybride, dat betekent niet alleen een lange rendabele levensduur, maar ook dat zaailingen niet meer voorkomen.

Loof

Het uniforme loof van Sunlim is sterk opgericht en heeft een goede weerstand tegen bladziekten en legering. Doordat er geen vrouwelijke bessen worden gevormd is het loof nauwelijks gevoelig voor legering.

  • 100% mannelijke hybride
  • Vroege aanvangsproductie
  • Zeer hoog opbrengstpotentieel
  • Hoog percentage klasse 1
  • Stabiel en krachtig loof

Product

Sunlim heeft een bijzonder hoog productiepotentieel en combineert dat met een uitstekende kwaliteit. Ruim 70% van het uniforme product bevindt zich in de diameterklasse boven 12 mm. De kopsluiting van Sunlim is ook onder warme omstandigheden uitstekend. Sunlim produceert mooie gladde stengels met een cilindrische vorm.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit product of heeft u teelttechnisch advies nodig?