Maxlim

Maxlim is een 100% mannelijke hybride en uitermate geschikt voor de teelt van witte asperges in gebieden met een warm / mediterraan klimaat. Maxlim heeft een zeer vroege productie en geeft een stabiele hoge productie over een lange periode. Maxlim is geschikt voor teeltmaatregelen die gericht zijn op vervroeging.

Teelt

Maxlim gedijt het beste op groeikrachtige gronden die goed zijn ontwaterd. Tijdens meerjarig onderzoek zijn voor de witte teelt de beste resultaten behaald met een plantdichtheid van 5-6 planten per m1 en een plantdiepte van 18-20 cm. Op niet-droogtegevoelige, groeikrachtige gronden of percelen voorzien van irrigatie en/of fertigatie zijn plantdichtheden mogelijk van 6-8 planten per m1 . Maxlim is door zijn uitstekende kopsluiting prima geschikt voor extra vervroegende teeltmaatregelen door middel van thermische folie of minitunnel.

Loof

Het loof van Maxlim is sterk opgericht. Maxlim loof is van nature sterk tegen bladziekten en ongevoelig voor legering.

  • 100% mannelijke hybride
  • ‘middenvroege’ productie
  • Zeer hoog opbrengstpotentieel
  • Zeer goede stengeldikte
  • Uitstekende kwaliteitseigenschappen

Product

Maxlim heeft een zeer hoog productiepotentieel, een uitstekende kwaliteit en een goede dikte. Maxlim is een betrouwbare rendementsras in het middenvroege segment. Het product heeft een zeer goede kopsluiting en is weinig gevoelig voor holle stengels. Ruim 80% van het product bevindt zich in de sorteringklasse 16-24 mm. De smaak van Maxlim wordt als goed ervaren.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit product of heeft u teelttechnisch advies nodig?