Frühlim

Frühlim is een 100% mannelijke hybride en uitermate geschikt voor de teelt van wittes asperge in een gematigd klimaat. Frühlim combineert zijn zeer vroege productie met stengeldikte en kwaliteit. De uitstekende kopsluiting maakt Frühlim bij uitstek geschikt voor de teelt onder minitunnels, of andere thermische bedekkingsvarianten.

Teelt

Frühlim gedijt het beste op zandgronden die goed ontwaterd zijn. In een meerjarig eigen onderzoek zijn voor de witte teelt de beste resultaten behaald met een plantdichtheid van 4 planten per strekkende meter en een plantdiepte van 16 tot 20 cm. Frühlim is door zijn natuurlijke vroegheid zeer geschikt voor extra vervroegende teeltmaatregelen en vervroeging met behulp van thermische folie of minitunnel. Frühlim blijft ook onder de diverse bedekkingsvarianten kwalitatief hoogwaardig produceren.

Loof

Het zeer uniforme loof van Frühlim is donker van kleur, opgericht en krachtig ontwikkeld. Het loof is sterk tegen bladziekten en blijft tot laat in de herfst groen. De goede loofeigenschappen maken Frühlim ook uitstekend geschikt voor de biologische teelt.

  • Geschikt voor de teelt van witte asperges
  • Zeer vroege productie
  • Bij uitstek geschikt voor teelt onder minitunnels
  • Hoog stengelgewicht en uniforme sortering
  • Stabiel en krachtig loof

Product

Frühlim heeft een hoog productiepotentieel, een goede kwaliteit en een goede dikte. Het product is wit, heeft een uitstekende kopsluiting en is niet of nauwelijks gevoelig voor holle stengels, breuk en fysiologische roest. 75% van het product bevindt zich in de sorteringsklasse  16 – 28 mm.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit product of heeft u teelttechnisch advies nodig?