Gemotiveerde en deskundige medewerkers.

Voortdurend meten en analyseren van kweek en resultaten. Vervolgens actie ondernemen door bij te sturen, te ontwikkelen en verder te innoveren.
Het bedrijf beschikt over een uitstekend netwerk van adviseurs, laboratoria en voedseldeskundigen en minstens zo belangrijk: er wordt voortdurend gespard met de klanten, daarnaast zijn de lijnen kort. Kortom, mensenwerk is belangrijk.

Werken aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Wij vinden ontwikkeling, innovatie en professionalisering van mens, team en het bedrijf erg belangrijk. Om die reden heeft in 2016 een ontwikkelingstraject plaatsgevonden voor met name het leidinggevende kader van het bedrijf gericht op de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Door onderzoek, analyses, bijeenkomsten en intervisie is met elkaar gewerkt aan thema’s hoe we als bedrijf nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn met elkaar voor onze klanten. Thwan van Gennip BV heeft zich in het traject laten adviseren en begeleiden door AgriCoach en heeft hiervoor gebruik gemaakt van de subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid (actie DI) van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Thwan van Gennip B.V.

Eindje 6
5715 PK  Lierop
the Netherlands

T 0031 (0) 492 - 33 24 00
F 0031 (0) 492 - 33 27 00

E info@thwanvangennip.nl
I www.thwanvangennip.nl