Kwaliteit boven alles

Kwaliteit staat bij Thwan van Gennip zeer hoog in het vaandel. Met een deskundig en enthousiast team levert het bedrijf uitstekend plantmateriaal met extra toegevoegde waarde voor u als kweker. Een kwalitatief sterke plant, deskundig advies en goede service zijn kernwaarden voor Thwan van Gennip.

Voor de opkweek van zowel aardbeien- en aspergeplanten zijn een ruim aantal percelen ter beschikking, waardoor er veel gewisseld kan worden en de kans op ziektes sterk afneemt.
Om de kwaliteit van de percelen op hoog niveau te houden en de ziektedruk zo laag mogelijk, blijft een groot percentage braak liggen en wordt maximaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden tot vruchtwisseling.
Thwan van Gennip waarborgt de kwaliteit van het plantmateriaal mede door gebruik te maken van een netwerk van betrouwbare, professionele adviseurs met hun eigen specialisme voor de verschillende teelten. Ook de beste analysetechnieken voor bloemtrosmetingen, plantsap- en bodemanalyses worden toegepast. Hierdoor laat Thwan van Gennip niets aan het toeval over en voorziet het bedrijf haar afnemers van 100% plantmateriaal.
Thwan van Gennip durft te zeggen dat door de combinatie van eigen productie en plantenkwekerij de klant altijd van de beste producten wordt voorzien. Er is een 100% garantie dat de plantenkwekerij volledig gescheiden van de eigen productie plaatsvindt. De percelen van Thwan van Gennip zijn en worden gecontroleerd door Naktuinbouw. Er worden zowel veldkeuringen als schuurcontroles op het plantmateriaal verricht.
Voor aspergeplanten is Thwan van Gennip aangesloten bij Select Plant.
Voor aardbeienplanten is Thwan van Gennip aangesloten bij Naktuinbouw (voorheen Elite).

 

Thwan van Gennip B.V.

Eindje 6
5715 PK  Lierop
the Netherlands

T 0031 (0) 492 - 33 24 00
F 0031 (0) 492 - 33 27 00

E info@thwanvangennip.nl
I www.thwanvangennip.nl